Biuro oferuje szereg usług. Poniżej znajdą Państwo przykładową ofertę skierowaną dla naszych klientów. Naszym celem jest kompleksowa obsługa Państwa firm.

Księgi handlowe

KPiR

Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

 

STANDARDOWE USŁUGI

Biuro prowadzi sprawy księgowe i podatkowe Klientów w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe, pełna księgowość)
 • sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań finansowych
 • opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla ryczałtu
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości
 • sporządzanie deklaracji na podatek od środków transportowych
 • sporządzanie deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • sporządzanie pozostałych ewidencji, zestawień i sprawozdań wg potrzeb Klientów

ROZWIĄZANIA I USŁUGI ZAAWANSOWANE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • raportowanie do centrali jednostek powiązanych zgodnie z wymaganiami grupy
 • definiowanie raportów zarządczych i cykliczna, automatyczna wysyłka drogą mailową
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na systemach ERP udostępnionych przez Klienta w ramach połączenia zdalnego

Biuro prowadzi sprawy kadrowo-płacowe Klientów w zakresie:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie ewidencji wynagrodzeń, PIT-11 pracowników i innych wymaganych prawem zestawień
 • prowadzenie spraw związanych z ZUS pracowników, dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń
 • sporządzanie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, ewidencji urlopów
 • Księgowe
 • Finansowe
 • Biznesowe
 • Kadrowe i płacowe

Biuro pomaga swoim Klientom w rozwiązywaniu bieżących spraw księgowo-podatkowych, jak również w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

 • udzielania wyjaśnień dotyczących bieżącego prowadzenia spraw księgowych i podatkowych
 • udzielania wyjaśnień dotyczących kodeksu spółek handlowych
 • pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej
 • obsługa przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w prowadzeniu spraw formalnych spółki z o.o. (m.in. prowadzenie księgi udziałów, księgi uchwał, przygotowanie uchwał, protokołowanie w trakcie Walnego Zgromadzenia)
 • nadzór nad działem księgowym klienta

Biuro świadczy usługi z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, wspierając procesy zarządzania i planowania Klientów w zakresie:

 • rachunek kosztów, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw na podstawie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych (raporty, wskaźniki finansowe) dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
 • przygotowanie cyklicznych raportów o sytuacji finansowej Klienta wg wcześniej założonego wzoru
 • przygotowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, przygotowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • sporządzanie biznesplanów

Rejestracja firmy

Naszym przyszłym klientom oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Usługa rejestracji nowej firmy obejmuje przygotowanie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie rejestracyjne w ewidencji
 • zgłoszenie do ZUS
 • zgłoszenie do VAT
 • upoważnienie UPL-1